Wymienniki węglowodanowe

wymienniki-weglowodanowePrzeliczanie wymienników węglowodanowych jest istotne dla cukrzyków, ponieważ ułatwia zaplanowanie jadłospisu oraz  wyliczenie dawki insuliny do posiłku.

Wymiennik węglowodanowy (1 WW, zwany też jednostka chlebowa), to jednostka przeliczeniowa określająca produkt, który zawiera taką samą ilość węglowodanów i powoduje podobny wzrost poziomu cukru we krwi, jak produkt porównywany.

1 WW informuje o zawartości 10 gram węglowodanów przyswajanych produkcie żywnościowym (odpowiada to 10 g czystego cukru).

Przykład:
Kromka chleba zawiera 1 WW, bułka kajzerka – 3 WW

Wymienniki węglowodanowe pozwalają na zastąpienie danej ilości określonego produktu – z tej samej grupy produktowej, odpowiednią ilością innego, który będzie zawierał taką samą liczbę węglowodanów.

Dietę powinno się opracować wspólnie z dietetykiem. Po ustaleniu dziennej ilości WW oraz rozdzieleniu ich na poszczególne posiłki, można w ramach takiej samej grupy produktowej zamieniać produkty w jadłospisie.

Jak oblicza się wymienniki węglowodanowe?
Większość produktów, posiada na etykiecie informację o zawartej liczbie węglowodanów w 100g.
W przypadku, kiedy zakupowane są produkty nieoznaczone, np. świeże owoce, warzywa, produkty na wagę, wówczas, by ustalić ilość węglowodanów, należy skorzystać z tabeli wymienników węglowodanowych.


Zapamiętaj!

1 WW = 10g węglowodanów
1 WW podwyższa poziom cukru we krwi o 30-50mg%
1 jednostka insuliny obniża poziom cukru o 30-50mg%